Ruột khoá hình trụ tròn, DT Lite

Ruột khoá hình trụ tròn, DT Lite
1 of 3
Ruột khoá hình trụ tròn, DT Lite
2 of 3
Ruột khoá hình trụ tròn, DT Lite
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Vỏ ruột khóa: Đồng

Bề mặt

Vỏ khóa: Mạ niken mờ

Type of locking

Chìa copy hoặc chìa khác nhau
21/01/2019

Chìa , Chìa copy

Dialock® Door Terminal,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.