Ron cửa, Startec

Đen

950.07.721

Ron cửa, Startec
1 of 3
Ron cửa, Startec
2 of 3
Ron cửa, Startec
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Đen

950.07.721

Mã sản phẩm 950.07.721
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhựa dẻo đàn hồi (TPE)

Phân loại

Tự dính

Phù hợp cho

Lớp sơn gốc nước và gốc dung môi

Installation dim.

Khe hở 5 mm, chiều rộng rãnh 10 mm

Chiều dài

100 m
Tài liệu hướng dẫn
15/12/2018

Ron cửa, Startec

Đen

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.