Ron cửa, cho kính dày 8-10 mm

Nhựa, màu đen, mỗi cuộn dài 20 m

941.00.104

Ron cửa, cho kính dày 8-10 mm
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Nhựa, màu đen, mỗi cuộn dài 20 m

941.00.104

Mã sản phẩm 941.00.104
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho kính dày 8–10 mm (>10 mm ron chống ẩm bằng silicone)

Chất liệu

Nhựa

Chiều dài

Mỗi cuộn dài 20 m
21/01/2019

Ron cửa, cho kính dày 8-10 mm

Nhựa, màu đen, mỗi cuộn dài 20 m

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.