Ray trượt

Ray trượt
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

941.62.721 RAY TRƯỢT NHÔM 2000 MM (160KGS)

nhôm, mạ màu bạc, chiều dài: 2.000 mm

941.62.761 RAY TRƯỢT NHÔM 6000 MM (160KGS)

nhôm, mạ màu bạc, chiều dài: 6.000 mm

Chi tiết sản phẩm

Phiên bản

Khoan sẵn

Chất liệu

Nhôm

Thông số (W x H)

40.5 x 36.5 mm
Tài liệu hướng dẫn
  • Có tài liệu kỹ thuật.
    Hãy chọn một sản phẩm.
  • Có link dẫn đến catalogue.
    Hãy chọn một sản phẩm.
16/12/2018

Ray trượt

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.