Ray trượt

Ray trượt
1 of 1
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

941.20.300 THANH TRƯỢT TRÊN CỦA CỬA TRƯỢT, 3M

nhôm, mạ màu bạc, chiều dài: 3.000 mm

941.20.400 THANH TRƯỢT TRÊN 4.0M

nhôm, mạ màu bạc, chiều dài: 4.000 mm

941.20.600 RAY TRƯỢT JUNIOR 120 =KL 6M

nhôm, mạ màu bạc, chiều dài: 6.000 mm

Chi tiết sản phẩm

Phân loại

Khoan sẵn

Chất liệu

Nhôm
Tài liệu hướng dẫn
  17/02/2019

  Ray trượt, khoan sẵn

  For Hawa Junior,

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.