Ray, Thanh lắp xuyên Ambia Line, thép

Ray, Thanh lắp xuyên Ambia Line, thép
1 of 7
Ray, Thanh lắp xuyên Ambia Line, thép
2 of 7
Ray, Thanh lắp xuyên Ambia Line, thép
3 of 7
Ray, Thanh lắp xuyên Ambia Line, thép
4 of 7
Ray, Thanh lắp xuyên Ambia Line, thép
5 of 7
Ray, Thanh lắp xuyên Ambia Line, thép
6 of 7
Ray, Thanh lắp xuyên Ambia Line, thép
7 of 7
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhôm

For cabinet width

tối đa 1,200 mm (độ dày vách bên 16 mm)

Chiều dài

1080 mm

Lắp đặt

Cho kích thước cắt: chiều rộng tủ lọt lòng – 90 mm
lắp vào bas trước (ngăn kéo lọt lòng) hoặc bas giữ ray (thanh lắp xuyên)

Model

ZR7.1080U
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Vui lòng đặt hàng riêng bas giữ ray ⓝ.

Sản phẩm phụ và linh kiện
15/12/2018

Ray, nhôm

 • Ngăn kéo lọt lòng với ray, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 177 mm, chiều cao hệ thống C

 • xem các chú thích

  ⓙ Ray

  ⓛ Thanh chia ngang

  ⓝ Bas giữ ray

 • Ngăn kéo lọt lòng với ray, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 177 mm, chiều cao hệ thống C

  xem các chú thích

  ⓔ Bộ bas trước cho ngăn kéo

  ⓕ Linh kiện phía trước cho ngăn kéo lọt lòng

  ⓙ Ray

 • Ngăn kéo lọt lòng với ray, Legrabox free, chiều cao thành hộp 177 mm, chiều cao hệ thống C

 • Ngăn kéo lọt lòng với ray, Legrabox free, chiều cao thành hộp 177 mm, chiều cao hệ thống C

  xem các chú thích

  ⓔ Bộ bas trước cho ngăn kéo

  ⓕ Linh kiện phía trước cho ngăn kéo lọt lòng

  ⓙ Ray

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.