Ray âm giảm chấn, Ray âm EPC Basic, mở 3/4, trọng lượng 25kg

Ray âm giảm chấn, Ray âm EPC Basic, mở 3/4, trọng lượng 25kg
1 of 5
Ray âm giảm chấn, Ray âm EPC Basic, mở 3/4, trọng lượng 25kg
2 of 5
Ray âm giảm chấn, Ray âm EPC Basic, mở 3/4, trọng lượng 25kg
3 of 5
Ray âm giảm chấn, Ray âm EPC Basic, mở 3/4, trọng lượng 25kg
4 of 5
Ray âm giảm chấn, Ray âm EPC Basic, mở 3/4, trọng lượng 25kg
5 of 5
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Tải trọng

25 kg

Lắp đặt

lắp âm hộc tủ

Phân loại

có chốt, đóng mở giảm chấn

Chất liệu

Thép

Bề mặt

Mạ kẽm
19/12/2018

Ray âm giảm chấn, Ray âm EPC Basic, mở 3/4, trọng lượng 25kg

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.