Ray bi, Hafele, Thép, Lắp đặt ở mặt bên

Chiều dài : 300 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

Mã sản phẩm 494.02.081

  Bộ lọc

  Complete your selection

  Chiều dài : 300 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.061

  Chiều dài : 350 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.062

  Chiều dài : 400 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.063

  Chiều dài : 450 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.064

  Chiều dài : 500 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.065

  Chiều dài : 300 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Chiều dài : 350 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.082

  Chiều dài : 400 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.083

  Chiều dài : 450 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.084

  Chiều dài : 500 mm, Tải trọng 30 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.085

  Chiều dài : 300 mm, Tải trọng 20 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.141

  Chiều dài : 350 mm, Tải trọng 20 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.142

  Chiều dài : 400 mm, Tải trọng 20 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.143

  Chiều dài : 450 mm, Tải trọng 20 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.144

  Chiều dài : 500 mm, Tải trọng 20 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Mã sản phẩm 494.02.081

  Mã sản phẩm 494.02.145

  Tìm null không thấy.

  Hỗ trợ

  Hỗ trợ

  Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
  Số lượng hàng có hạn.
  Hết hàng.

  Lưu ý:
  Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

  PAK Tối thiểu 1
  Chi tiết sản phẩm

  Bề mặt

  Mạ kẽm

  Chất liệu

  Thép

  Màu sắc

  Màu kẽm

  Chiều cao

  45 mm

  Đặc tính sản phẩm

  Dẫn hướng bởi: 2 vòng cách (của ổ bi)

  Lắp đặt

  Lắp đặt ở mặt bên
  Lắp đặt vào mặt bên: Bắt vít vào dàn lỗ khoan 32 mm
  Lắp đặt vào ray hộp: Bắt vít, lắp đặt ở mặt bên

  Standard

  20.000 lần đóng mở, theo tiêu chuẩn DIN EN 15338 Level 1
  Product Features

  Bao gồm

  1 cặp ray trượt

  2 vít bắt gỗ

  6 vít Euro

  27/05/2020

  Ray bi, Hafele, Thép, Lắp đặt ở mặt bên

  Chiều dài : 500 mm, Tải trọng 20 kg, hoàn thiện: Mạ kẽm

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự