Quả đấm, Đồng thau, tròn

Quả đấm, Đồng thau, tròn
1 of 2
Quả đấm, Đồng thau, tròn
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

137.32.824 TAY NẮM TRÒN FF ĐỒNG BÓNG25X22

khoảng cách A: 25 mm, khoảng cách B: 22 mm, khoảng cách C: 21 mm

137.32.833 TAY NẮM TỦ TRÒN=KL,MÀU ĐỒ

khoảng cách A: 30 mm, khoảng cách B: 25 mm, khoảng cách C: 24 mm

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Đồng thau

Bề mặt

Bóng
Sản phẩm phụ và linh kiện
16/12/2018

Quả đấm, Đồng thau, tròn

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.