Phụ kiện lò xo, Swing-Away Super, mở ngang và mở đứng

phụ kiện lò xo thép màu trắng, RAL 9010

274.51.920

Phụ kiện lò xo, Swing-Away Super, mở ngang và mở đứng
1 of 4
Phụ kiện lò xo, Swing-Away Super, mở ngang và mở đứng
2 of 4
Phụ kiện lò xo, Swing-Away Super, mở ngang và mở đứng
3 of 4
Phụ kiện lò xo, Swing-Away Super, mở ngang và mở đứng
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

phụ kiện lò xo thép màu trắng, RAL 9010

274.51.920

Mã sản phẩm 274.51.920
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Thép

Lắp đặt

Bắt vít với vít đầu tăng

Ứng dụng

Cho nệm nặng

For mattress size (W x L)

≤1,400 x 2,000 mm

Phân loại

Với 4 lò xo
21/01/2019

Phụ kiện lò xo, Swing-Away Super, mở ngang và mở đứng

For end and side opening couches and beds with bedding boxes, phụ kiện lò xo thép màu trắng, RAL 9010

  • xem các chú thích

    ⓐ Vùng nằm

    ⓑ Hộp giường

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.