Phụ kiện bàn/giường kết hợp, Tavoletto, cho chiều rộng nệm 900/1,400 mm

Phụ kiện bàn/giường kết hợp, Tavoletto, cho chiều rộng nệm 900/1,400 mm
1 of 11
Phụ kiện bàn/giường kết hợp, Tavoletto, cho chiều rộng nệm 900/1,400 mm
2 of 11
Phụ kiện bàn/giường kết hợp, Tavoletto, cho chiều rộng nệm 900/1,400 mm
3 of 11
Phụ kiện bàn/giường kết hợp, Tavoletto, cho chiều rộng nệm 900/1,400 mm
4 of 11
Phụ kiện bàn/giường kết hợp, Tavoletto, cho chiều rộng nệm 900/1,400 mm
5 of 11
Phụ kiện bàn/giường kết hợp, Tavoletto, cho chiều rộng nệm 900/1,400 mm
6 of 11
Phụ kiện bàn/giường kết hợp, Tavoletto, cho chiều rộng nệm 900/1,400 mm
7 of 11
Phụ kiện bàn/giường kết hợp, Tavoletto, cho chiều rộng nệm 900/1,400 mm
8 of 11
Phụ kiện bàn/giường kết hợp, Tavoletto, cho chiều rộng nệm 900/1,400 mm
9 of 11
Phụ kiện bàn/giường kết hợp, Tavoletto, cho chiều rộng nệm 900/1,400 mm
10 of 11
Phụ kiện bàn/giường kết hợp, Tavoletto, cho chiều rộng nệm 900/1,400 mm
11 of 11
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

271.97.300 TAY NÂNG BÀN XẾP= KL

thích hợp cho: Nệm 900 x 2,000 mm (R x C)

271.97.301 KỆ TỦ

thích hợp cho: Nệm 1,400 x 2,000 mm (R x C)

Chi tiết sản phẩm
 • Tiết kiệm không gian, thích hợp để dùng như giường ngủ cho khách, nhà trọ sinh viên và bệnh viện

Chất liệu

Thép

Màu sắc

Đen
Đã kiểm tra an toàn bởi LGA theo tiêu chuẩn DIN EN 1129
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
 • Có tài liệu hướng dẫn.
  Hãy chọn một sản phẩm.
 • Có link dẫn đến catalogue.
  Hãy chọn một sản phẩm.
19/02/2019

Phụ kiện bàn/giường kết hợp, Tavoletto, cho chiều rộng nệm 900/1,400 mm

 • Phụ kiện cho nệm 900 x 2,000 mm

 • Vị trí bàn

 • Vị trí bàn

 • Bề mặt trên di chuyển lên xuống song song

 • Vị trí giường

 • Vị trí bàn

 • Phụ kiện cho nệm 1,400 x 2,000 mm

 • Vị trí giường

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.