Phần đầu ống tay nắm, Dùng cho cửa trượt xếp, hợp kim kẽm, bas có vít

mạ chrome, mờ

111.41.400

Phần đầu ống tay nắm, Dùng cho cửa trượt xếp, hợp kim kẽm, bas có vít
1 of 3
Phần đầu ống tay nắm, Dùng cho cửa trượt xếp, hợp kim kẽm, bas có vít
2 of 3
Phần đầu ống tay nắm, Dùng cho cửa trượt xếp, hợp kim kẽm, bas có vít
3 of 3

mạ chrome, mờ

111.41.400

Mã sản phẩm 111.41.400
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Hợp kim kẽm
Nhiều thông tin hơn
Required products

Phần đầu ống tay nắm, Dùng cho cửa trượt xếp, hợp kim kẽm, bas có vít


PCMin 1
Cần đặt tối thiểu 1 sản phẩm

Thanh 14 x 16 mm, có thể cắt theo nhu cầu

Mã sản phẩm
Bề mặt
Chiều dài
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn