Phần phía trước, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 83 mm, cho ngăn kéo lọt lòng kèm ray

Phần phía trước, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 83 mm, cho ngăn kéo lọt lòng kèm ray
1 of 8
Phần phía trước, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 83 mm, cho ngăn kéo lọt lòng kèm ray
2 of 8
Phần phía trước, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 83 mm, cho ngăn kéo lọt lòng kèm ray
3 of 8
Phần phía trước, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 83 mm, cho ngăn kéo lọt lòng kèm ray
4 of 8
Phần phía trước, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 83 mm, cho ngăn kéo lọt lòng kèm ray
5 of 8
Phần phía trước, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 83 mm, cho ngăn kéo lọt lòng kèm ray
6 of 8
Phần phía trước, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 83 mm, cho ngăn kéo lọt lòng kèm ray
7 of 8
Phần phía trước, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 83 mm, cho ngăn kéo lọt lòng kèm ray
8 of 8
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhôm

For cabinet width

tối đa 1,200 mm (độ dày vách bên 16 mm)

Chiều dài

1043 mm

Lắp đặt

Cho kích thước cắt: chiều rộng tủ lọt lòng – 126 mm
lắp vào bas trước
Sản phẩm phụ và linh kiện
19/12/2018

Phần phía trước, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 83 mm, cho ngăn kéo lọt lòng kèm ray

 • Ngăn kéo lọt lòng, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 90 mm, chiều cao hệ thống M

 • Ngăn kéo lọt lòng, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 90 mm, chiều cao hệ thống M

  xem các chú thích

  ⓔ bộ bas trước ngăn kéo lọt lòng

  ⓕ linh kiện phía trước cho ngăn kéo lọt lòng

 • Ngăn kéo lọt lòng với ray, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 177 mm, chiều cao hệ thống C

 • Ngăn kéo lọt lòng với ray, Legrabox pure, chiều cao thành hộp 177 mm, chiều cao hệ thống C

  xem các chú thích

  ⓔ Bộ bas trước cho ngăn kéo

  ⓕ Linh kiện phía trước cho ngăn kéo lọt lòng

  ⓙ Ray

 • Ngăn kéo lọt lòng với ray, Legrabox free, chiều cao thành hộp 177 mm, chiều cao hệ thống C

 • Ngăn kéo lọt lòng với ray, Legrabox free, chiều cao thành hộp 177 mm, chiều cao hệ thống C

  xem các chú thích

  ⓔ Bộ bas trước cho ngăn kéo

  ⓕ Linh kiện phía trước cho ngăn kéo lọt lòng

  ⓙ Ray

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.