Phụ kiện treo tủ, tủ treo tường, khả năng chịu tải 150 kg/cặp, bắt vít

Nhựa, màu trắng

290.00.740

Phụ kiện treo tủ, tủ treo tường, khả năng chịu tải 150 kg/cặp, bắt vít
1 of 3
Phụ kiện treo tủ, tủ treo tường, khả năng chịu tải 150 kg/cặp, bắt vít
2 of 3
Phụ kiện treo tủ, tủ treo tường, khả năng chịu tải 150 kg/cặp, bắt vít
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Nhựa, màu trắng

290.00.740

Mã sản phẩm 290.00.740
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhựa

Lắp đặt

Có thể sử dụng bên trái, phải hoặc ở giữa
13/12/2018

Phụ kiện treo tủ, tủ treo tường, khả năng chịu tải 150 kg/cặp, bắt vít

Visible inside the cabinet, Nhựa, màu trắng

  • xem các chú thích

    A nóc tủ

    C mặt lưng

  • xem các chú thích

    B thành tủ

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.