Phụ kiện treo tủ, tủ treo tường, khả năng chịu tải 120 kg/cặp, bắt vít

Phụ kiện treo tủ, tủ treo tường, khả năng chịu tải 120 kg/cặp, bắt vít
1 of 2
Phụ kiện treo tủ, tủ treo tường, khả năng chịu tải 120 kg/cặp, bắt vít
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

290.00.701 BAS TREO TỦ BÊN TRÁI=KL

Mạ kẽm, thân màu trắng

Chi tiết sản phẩm

Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc

White Galvanized

Khả năng điều chỉnh

Chiều cao 12 mm
chiều sâu 14 mm
thành 12 mm
Nhiều thông tin hơn
Sản phẩm phụ và linh kiện
13/12/2018

Phụ kiện treo tủ, tủ treo tường, khả năng chịu tải 120 kg/cặp, bắt vít

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.