Phụ kiện giường xếp, Bettlift, cho giường mở ngang

Phụ kiện giường xếp, Bettlift, cho giường mở ngang
1 of 8
Phụ kiện giường xếp, Bettlift, cho giường mở ngang
2 of 8
Phụ kiện giường xếp, Bettlift, cho giường mở ngang
3 of 8
Phụ kiện giường xếp, Bettlift, cho giường mở ngang
4 of 8
Phụ kiện giường xếp, Bettlift, cho giường mở ngang
5 of 8
Phụ kiện giường xếp, Bettlift, cho giường mở ngang
6 of 8
Phụ kiện giường xếp, Bettlift, cho giường mở ngang
7 of 8
Phụ kiện giường xếp, Bettlift, cho giường mở ngang
8 of 8
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Màu sắc

Phụ kiện: màu đen

Chất liệu

Phụ kiện: thép
Nắp che ốc: nhựa

Bề mặt

Phụ kiện: màu đen

Phiên bản

với khung giường và phần đầu có thể điều chỉnh

Khoảng cách A

455 mm
17/01/2019

Phụ kiện giường xếp, Bettlift, cho giường mở ngang

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.