Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 40-P-120-P, bộ

Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 40-P-120-P, bộ
1 of 12
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 40-P-120-P, bộ
2 of 12
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 40-P-120-P, bộ
3 of 12
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 40-P-120-P, bộ
4 of 12
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 40-P-120-P, bộ
5 of 12
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 40-P-120-P, bộ
6 of 12
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 40-P-120-P, bộ
7 of 12
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 40-P-120-P, bộ
8 of 12
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 40-P-120-P, bộ
9 of 12
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 40-P-120-P, bộ
10 of 12
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 40-P-120-P, bộ
11 of 12
Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 40-P-120-P, bộ
12 of 12
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
 • Mặt cắt bánh xe trượt và thanh dẫn hướng
 • Không có cơ chế tự đóng giảm chấn
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

940.82.102 BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT CLASSIC 80-P VER.B

với cơ chế tự đóng giảm chấn một bên, phiên bản B, chiều rộng cửa ≥592 mm

941.02.100 BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT CLASSIC 120P

không có cơ chế tự đóng giảm chấn, phiên bản A

941.25.134 BỘ CỬA TRƯỢT GIẢM CHẤN 2 BÊN 120P VER.E

có cơ chế tự đóng giảm chấn theo hai hướng, phiên bản E, chiều rộng cửa ≥1094 mm

Chi tiết sản phẩm

Phù hợp cho

Cho cửa gỗ

Ứng dụng

Dùng cho cửa trượt 1 cánh và cửa trượt 2 cánh

Khả năng điều chỉnh

Chiều cao cửa có thể điều chỉnh được

Door weight

≤40/60/80/120
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
 • Có tài liệu hướng dẫn.
  Hãy chọn một sản phẩm.
 • Có tài liệu kỹ thuật.
  Hãy chọn một sản phẩm.
 • Có link dẫn đến catalogue.
  Hãy chọn một sản phẩm.
15/12/2018

Phụ kiện cửa trượt, Slido Classic 120-P, bộ

for 1-leaf wooden sliding doors, ceiling and wall installation, height adjustable doors, for door weights up to 120 kg,

 • Mặt cắt bánh xe trượt và thanh dẫn hướng

 • Không có cơ chế tự đóng giảm chấn

  phù hợp với Classic 40-P đến 120-P

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.