Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ

Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
1 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
2 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
3 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
4 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
5 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
6 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
7 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
8 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
9 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
10 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
11 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
12 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
13 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
14 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
15 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
16 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
17 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
18 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
19 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
20 of 21
Phụ kiện cửa trượt, Silent-Fold 40, phụ kiện theo bộ
21 of 21
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Product Features

Bao gồm

Lắp vào một vách tủTrượt tự do
2 cánh3 cánh4 cánh5 cánh6 cánh1 cặp cửa2 cặp cửa3 cặp cửa
Bánh xe trên, cửa cuối1 cái1 cái1 cái2 cái2 cái2 cái
Bánh xe trên, cửa giữa1 cái1 cái2 cái2 cái1 cái2 cái
Dẫn hướng dưới, cửa cuối1 cái1 cái1 cái2 cái2 cái2 cái
Thanh dẫn hướng dưới, cửa giữa1 cái1 cái2 cái2 cái1 cái2 cái
Bản lề nối giữa các vách3 cái3 cái6 cái6 cái9 cái3 cái6 cái9 cái
Liên kết bản lề, giữa1 cái1 cái2 cái2 cái1 cái2 cái

Lưu ý khi đặt hàng

Vui lòng đặt hàng cấu hình cửa chuyên dụng theo bảng "Cung cấp kèm theo". Vui lòng đặt hàng riêng ray trượt và ray dẫn hướng.

21/01/2019

Bản lề nối

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.