Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn

Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
1 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
2 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
3 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
4 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
5 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
6 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
7 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
8 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
9 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
10 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
11 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
12 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
13 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
14 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
15 of 16
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn
16 of 16
 • Tủ bếp dưới / tủ để chén dĩa
 • Độ trùm cánh tủ
 • Kích thước lắp đặt
 • Độ trùm cánh tủ
 • Quy cách khoan cho cửa tủ
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

406.11.201 PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT CHO TỦ

lắp âm, kích thước A: 194,5 mm, dùng cho tủ rộng 1.200 mm, chiều rộng cửa 596 mm, không kèm motor

406.11.202 PHỤ KIỆN FLATFRONT

lắp âm, kích thước A: 244,5 mm, dùng cho tủ rộng 1.400 mm, chiều rộng cửa 696 mm, không kèm motor

406.11.203 PHỤ KIỆN FLATFRONT

lắp âm, kích thước A: 294,5 mm, dùng cho tủ rộng 1.600 mm, chiều rộng cửa 796 mm, không kèm motor

406.11.204 PHỤ KIỆN FLATFRONT

lắp âm, kích thước A: 344,5 mm, dùng cho tủ rộng 1.800 mm, chiều rộng cửa 896 mm, không kèm motor

406.11.205 PHỤ KIỆN FLATFRONT

lắp âm, kích thước A: 394,5 mm, dùng cho tủ rộng 2.000 mm, chiều rộng cửa 996 mm, không kèm motor

Chi tiết sản phẩm

Chiều cao cửa

≤1,200 mm

Chiều rộng cửa

600 đến 1.500 mm

Door offset

24,5 mm

Phân loại

với cơ chế đóng giảm chấn
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
 • Có tài liệu kỹ thuật.
  Hãy chọn một sản phẩm.
 • Có link dẫn đến catalogue.
  Hãy chọn một sản phẩm.
20/02/2019

Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront S/US 20 FB, bộ tiêu chuẩn

For base cabinets, max door weight 44 lbs.,

 • Tủ bếp dưới / tủ để chén dĩa

 • Độ trùm cánh tủ

  xem các chú thích

  (C) tổng chiều rộng

  (F) chiều rộng cửa

  (G) độ trùm cánh tủ so với vách tủ

  (K) khoảng cách từ tay nắm đến cạnh ngoài của cửa tủ

  (M) độ dày thành tủ

  (O) độ dày vách ngăn giữa

 • Kích thước lắp đặt

  Có motor

 • Độ trùm cánh tủ

  xem các chú thích

  Độ lệch hai cánh của tủ bếp dưới/tủ chén dĩa LM= 17 mm + G - (J/2)

 • Quy cách khoan cho cửa tủ

  Tủ bếp dưới/tủ để chén dĩa

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.