Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront L 70 FB T2, bộ

lắp âm, dùng cho chiều rộng lọt lòng của tủ 1.800–1.999, dùng cho chiều rộng cửa tủ 921–1.020 mm

406.11.051

Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront L 70 FB T2, bộ
1 of 10
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront L 70 FB T2, bộ
2 of 10
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront L 70 FB T2, bộ
3 of 10
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront L 70 FB T2, bộ
4 of 10
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront L 70 FB T2, bộ
5 of 10
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront L 70 FB T2, bộ
6 of 10
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront L 70 FB T2, bộ
7 of 10
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront L 70 FB T2, bộ
8 of 10
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront L 70 FB T2, bộ
9 of 10
Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront L 70 FB T2, bộ
10 of 10
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

lắp âm, dùng cho chiều rộng lọt lòng của tủ 1.800–1.999, dùng cho chiều rộng cửa tủ 921–1.020 mm

406.11.051

Mã sản phẩm 406.11.051
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
17/01/2019

Phụ kiện cửa trượt, Finetta Flatfront L 70 FB T2, bộ

For two doors, soft closing, max door height: 118 1/8", max. door weight: 154 lbs., lắp âm, dùng cho chiều rộng lọt lòng của tủ 1.800–1.999, dùng cho chiều rộng cửa tủ 921–1.020 mm

 • xem các chú thích

  (D) chiều cao lọt lòng

  (E) chiều cao cửa tủ

  (I) độ dày cửa tủ

  (J) độ dày cửa tủ tính cả tay nắm tối đa 45 mm

  (L) độ dày nóc tủ

  (N) độ dày đáy tủ

  (Q) tổng chiều cao

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.