Phụ kiện bas treo hai chiều, Hawa Junior/Symmetric 80/Z

cho 1 cửa: 2 cái

940.80.022

Phụ kiện bas treo hai chiều, Hawa Junior/Symmetric 80/Z
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

cho 1 cửa: 2 cái

940.80.022

Mã sản phẩm 940.80.022
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Phiên bản

Có chốt treo M10 và vít bắt
Tài liệu hướng dẫn
  16/01/2019

  Phụ kiện bas treo hai chiều, Hawa Junior/Symmetric 80/Z

  for Hawa Junior/Symetric cho 1 cửa: 2 cái

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.