Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
  • Bookmarks
  • Toàn cầu
  • Liên hệ

Phụ kiện bas treo hai chiều, Hawa Junior/Symmetric 80/Z

cho 1 cửa: 2 cái

Phụ kiện bas treo hai chiều, Hawa Junior/Symmetric 80/Z
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Please login to save products to your wishlist

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn

For 1 door

2 cái

For 2 doors

4 cánh

Chi tiết sản phẩm

Phiên bản

Có chốt treo M10 và vít bắt
14/11/2018

Phụ kiện bas treo hai chiều, Hawa Junior/Symmetric 80/Z

for Hawa Junior/Symetric cho 1 cửa: 2 cái

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.