Nam châm giữ cửa, Lực kéo 2 x 3–4 kg, bắt vít, hình vuông

246.84.115

Nam châm giữ cửa, Lực kéo 2 x 3–4 kg, bắt vít, hình vuông
1 of 2
Nam châm giữ cửa, Lực kéo 2 x 3–4 kg, bắt vít, hình vuông
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

246.84.115

Mã sản phẩm 246.84.115
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Khả năng điều chỉnh

Có khe trên vỏ

Lắp đặt

Vỏ và bas bắt vít
Nhiều thông tin hơn
15/12/2018

Nam châm giữ cửa, Lực kéo 2 x 3–4 kg, bắt vít, hình vuông

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.