Nam châm, dùng để giữ cánh cửa

408.45.102

Nam châm, dùng để giữ cánh cửa
1 of 3
Nam châm, dùng để giữ cánh cửa
2 of 3
Nam châm, dùng để giữ cánh cửa
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
  • <em>Ứng dụng</em>

408.45.102

Mã sản phẩm 408.45.102
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Đường kính

20.0 mm

Bề dày

3.0 mm
15/12/2018

Nam châm, dùng để giữ cánh cửa

Ø 20 x 3 mm

  • Ứng dụng

    xem các chú thích

    ⓐ nam châm, Ø 20 mm, độ dày 3 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.