Nắp che

045.23.060

Nắp che
1 of 3
Nắp che
2 of 3
Nắp che
3 of 3

045.23.060

Mã sản phẩm 045.23.060
PCMin 20
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
  19/02/2019

  Nắp che

  for screw heads or Minifix connector housing,

  • có thể sơn màu

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.