Nắp che, Cho Häfele Minifix 15, không kèm vành có gờ, cho độ dày gỗ 15 mm

Nắp che, Cho Häfele Minifix 15, không kèm vành có gờ, cho độ dày gỗ 15 mm
1 of 4
Nắp che, Cho Häfele Minifix 15, không kèm vành có gờ, cho độ dày gỗ 15 mm
2 of 4
Nắp che, Cho Häfele Minifix 15, không kèm vành có gờ, cho độ dày gỗ 15 mm
3 of 4
Nắp che, Cho Häfele Minifix 15, không kèm vành có gờ, cho độ dày gỗ 15 mm
4 of 4
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhựa
Tài liệu hướng dẫn
  • Có link dẫn đến catalogue.
   Hãy chọn một sản phẩm.
  18/02/2019

  Nắp che

  From wood thickness 15 mm and above, SW4 hexagon socket,

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.