Nắp chốt gắn sàn, Cho chốt âm

Nắp chốt gắn sàn, Cho chốt âm
1 of 2
Nắp chốt gắn sàn, Cho chốt âm
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

911.62.061 NẮP CHỐT ÂM ĐỒNG BÓNG

kích thước A: ≤9 mm, kích thước B: Ø 13 mm, kích thước C: 36 mm, kích thước D: 17 mm, bóng

911.62.067 NẮP CHE BỤI CHỐT ÂM =KL

kích thước A: ≤15 mm, kích thước B: Ø 19 mm, kích thước C: 36 mm, kích thước D: 26 mm, bóng

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho chốt âm như là thay thế cho bas thân khóa
ngăn bui rơi vào lỗ chốt

Chất liệu

Đồng

Phân loại

Lỗ chốt từ Ø 9 – 20 mm
18/01/2019

Nắp chốt gắn sàn, Cho chốt âm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.