Mắt thần, độ dày cửa lên đến 60 mm

Mạ chrome

959.00.032

Mắt thần, độ dày cửa lên đến 60 mm
1 of 2
Mắt thần, độ dày cửa lên đến 60 mm
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Mạ chrome

959.00.032

Mã sản phẩm 959.00.032
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Độ dày cửa

Thích hợp 35-60 mm

Chất liệu

Đồng thau
Tài liệu hướng dẫn
  21/01/2019

  Mắt thần, độ dày cửa lên đến 60 mm

  Mạ chrome

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.