Mắt thần, độ dày cửa lên đến 55 mm, Startec

đồng được đánh bóng

959.01.002

Mắt thần, độ dày cửa lên đến 55 mm, Startec
1 of 2
Mắt thần, độ dày cửa lên đến 55 mm, Startec
2 of 2

đồng được đánh bóng

959.01.002

Mã sản phẩm 959.01.002
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Phân loại

Không có nắp che

Khoảng cách A

36–55

Dim. B

Ø 14
góc nhìn 200°
Tài liệu hướng dẫn
  19/02/2019

  Mắt thần, độ dày cửa lên đến 55 mm, Startec

  without flap, đồng được đánh bóng

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.