Long đền hãm, DIN 6798

Đường kính ngoài Ø: 15 mm, mạ kẽm, đường kính trong Ø: 8,4 mm

037.40.908

Long đền hãm, DIN 6798
1 of 2
Long đền hãm, DIN 6798
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Đường kính ngoài Ø: 15 mm, mạ kẽm, đường kính trong Ø: 8,4 mm

037.40.908

Mã sản phẩm 037.40.908
PCMin 250
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Thép

Bề mặt

Mạ kẽm

Standard

DIN 6798
17/01/2019

Long đền hãm, DIN 6798

Đường kính ngoài Ø: 15 mm, mạ kẽm, đường kính trong Ø: 8,4 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.