Lead, With 12 V plug system and clip (width 11–12 mm), For 8 mm Loox LED strip light 12 V

Lead, With 12 V plug system and clip (width 11–12 mm), For 8 mm Loox LED strip light 12 V
1 of 6
Lead, With 12 V plug system and clip (width 11–12 mm), For 8 mm Loox LED strip light 12 V
2 of 6
Lead, With 12 V plug system and clip (width 11–12 mm), For 8 mm Loox LED strip light 12 V
3 of 6
Lead, With 12 V plug system and clip (width 11–12 mm), For 8 mm Loox LED strip light 12 V
4 of 6
Lead, With 12 V plug system and clip (width 11–12 mm), For 8 mm Loox LED strip light 12 V
5 of 6
Lead, With 12 V plug system and clip (width 11–12 mm), For 8 mm Loox LED strip light 12 V
6 of 6
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

833.74.870 DÂY NỐI 50MM CHO ĐÈN LED 2013

For continuous runs of strip lights, Chiều dài: 50 mm

833.74.871 DÂY ĐIỆN 2M 12V VỚI ĐẦU NỐ

For connecting strip lights to driver, chiều dài: 2.000 mm

Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
  21/01/2019

  Dây dẫn, dùng kết nối đèn LED dây với bộ chuyển nguồn, phù hợp với LED 2013, 2015, 1094, 12 V

  For connecting strip lights to driver

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.