Khung, Blum Legrabox Ambia Line thiết kế thép

Khung, Blum Legrabox Ambia Line thiết kế thép
1 of 5
Khung, Blum Legrabox Ambia Line thiết kế thép
2 of 5
Khung, Blum Legrabox Ambia Line thiết kế thép
3 of 5
Khung, Blum Legrabox Ambia Line thiết kế thép
4 of 5
Khung, Blum Legrabox Ambia Line thiết kế thép
5 of 5
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Phân loại

Với nam châm để nối vào thành hộc tủ hoặc adapter
kèm 1 thanh chia dọc có thể điều chỉnh, không kèm đế

Chất liệu

Thép
thanh chia: Nhựa

Model

ZC7F300RSU(400RSP)
Sản phẩm phụ và linh kiện
17/12/2018

Khung, Blum Legrabox Ambia Line thiết kế thép

For drawer sides system height C and F,

  • Xám orion mờ

  • Xám orion mờ

  • Màu trắng lụa mờ

  • Màu trắng lụa mờ

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.