Khay lưới, cho phụ kiện tủ quần áo Trend

Khay lưới, cho phụ kiện tủ quần áo Trend
1 of 1
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Thép

Bề mặt

Nhôm trắng

Lắp đặt

Treo lên khung rổ kéo
Required products

Khay lưới, cho phụ kiện tủ quần áo Trend


PC
Cần đặt tối thiểu 1 sản phẩm

Khung Vibo Elite

Mã sản phẩm
Màu sắc
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
    • Có link dẫn đến catalogue.
      Hãy chọn một sản phẩm.