Khay, giá giày với 3 rổ đựng, để treo vào

805.81.190

Khay, giá giày với 3 rổ đựng, để treo vào
1 of 2
Khay, giá giày với 3 rổ đựng, để treo vào
2 of 2

805.81.190

Mã sản phẩm 805.81.190
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Phù hợp cho

Giá giày với 2 hoặc 3 rổ đựng

Lắp đặt

Để treo vào
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
  19/02/2019

  Khay, giá giày với 3 rổ đựng, để treo vào

  Trend pull-out storage system

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.