Khay chia, Blum Legrabox Ambia Line thiết kế thép

Khay chia, Blum Legrabox Ambia Line thiết kế thép
1 of 4
Khay chia, Blum Legrabox Ambia Line thiết kế thép
2 of 4
Khay chia, Blum Legrabox Ambia Line thiết kế thép
3 of 4
Khay chia, Blum Legrabox Ambia Line thiết kế thép
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

550.80.504 KHAY CHIA HỘC TỦ CHO TỦ THÂ

Cho chiều dài danh nghĩa 500 mm, khay chia và khung màu xám orion mờ

550.80.704 KHAY CHIA HỘC TỦ CHO TỦ THÂ

Cho chiều dài danh nghĩa 500 mm, khay chia màu xám Orion mờ, khung màu trắng lụa mờ

Chi tiết sản phẩm

Phân loại

Bề mặt mềm nhẵn

Chất liệu

Nhựa

Chiều rộng

300 mm

Model

ZC7S450(500/550/600)BS3
Sản phẩm phụ và linh kiện
19/12/2018

Khay chia, Blum Legrabox Ambia Line thiết kế thép

For drawer sides system height M and K,

  • Cho chiều dài danh nghĩa 450 mm, khay chia màu xám Orion mờ, khung màu trắng lụa

  • Cho chiều dài danh nghĩa 500 mm, khay chia và khung màu xám Orion mờ

  • Cho chiều dài danh nghĩa 500 mm, khay chia màu xám Orion mờ, khung màu trắng lụa

  • Cho thành hộc tủ với chiều dài danh nghĩa 500 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.