Khay chia, đa năng, cắt theo kích thước yêu cầu, sâu

Khay chia, đa năng, cắt theo kích thước yêu cầu, sâu
1 of 7
Khay chia, đa năng, cắt theo kích thước yêu cầu, sâu
2 of 7
Khay chia, đa năng, cắt theo kích thước yêu cầu, sâu
3 of 7
Khay chia, đa năng, cắt theo kích thước yêu cầu, sâu
4 of 7
Khay chia, đa năng, cắt theo kích thước yêu cầu, sâu
5 of 7
Khay chia, đa năng, cắt theo kích thước yêu cầu, sâu
6 of 7
Khay chia, đa năng, cắt theo kích thước yêu cầu, sâu
7 of 7
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

556.62.601 PHỤ KIỆN CHIA HỌC TỦ=NHỰA

dạng hạt trắng, chiều sâu tủ: 500 mm, chiều rộng tủ: 300 mm, chiều cao: 50 mm

556.62.603 KHAY DAO NĨA MÀU TRẮNG=NHƯA

dạng hạt trắng, chiều sâu tủ: 500 mm, chiều rộng tủ: 400 mm, chiều cao: 50 mm

556.62.604 PHỤ KIỆN CHIA HỌC TỦ=NHỰA

dạng hạt trắng, chiều sâu tủ: 500 mm, chiều rộng tủ: 450 mm, chiều cao: 50 mm

556.62.605 PHỤ KIỆN CHIA HỌC TỦ=NHỰA

dạng hạt trắng, chiều sâu tủ: 500 mm, chiều rộng tủ: 500 mm, chiều cao: 50 mm

Chi tiết sản phẩm

Có thể dùng máy cưa đĩa để cắt theo kích cỡ một cách chính xác và dễ dàng

16/01/2019

Khay chia, đa năng, cắt theo kích thước yêu cầu, sâu, chiều dài danh nghĩa 450 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.