Kết nối RX / TX

  Hỗ trợ

  Hỗ trợ

  Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
  Số lượng hàng có hạn.
  Hết hàng.

  Lưu ý:
  Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

  NONE Tối thiểu 1

  912.05.389 RX/TX CHO KHÓA EL7500/7200

  sử dụng cho EL7200 / EL7500 / EL7900

  912.05.393 RX/TX CHO KHÓA EL7700

  sử dụng cho EL7700

  912.05.923 RX/TX module for EL8000

  sử dụng cho EL8000

  912.05.925 RX/TX module for EL9500

  sử dụng cho EL9500

  Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
  Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
  30/11/2020

  Kết nối RX / TX

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự