Inox, xếp

Xước mờ

844.76.020

Inox, xếp
1 of 3
Inox, xếp
2 of 3
Inox, xếp
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Xước mờ

844.76.020

Mã sản phẩm 844.76.020
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Móc xếp rút vào vỏ bằng cơ chế lò xo bật êm sau khi không chịu sức căng.

Lắp đặt

Không cần bắt vít, dán keo

Phân loại

Với lò xo giữ cố định vị trí
Tài liệu hướng dẫn
  18/12/2018

  Inox, xếp

  With spring for holding in closed position, Xước mờ

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.