Hộp đèn lắp đặt tương tự đèn chiếu, Loox, cho công tắc đèn LED

Phiên bản: Cho công tắc Ø 13 mm, màu đen

833.89.048

Hộp đèn lắp đặt tương tự đèn chiếu, Loox, cho công tắc đèn LED
1 of 4
Hộp đèn lắp đặt tương tự đèn chiếu, Loox, cho công tắc đèn LED
2 of 4
Hộp đèn lắp đặt tương tự đèn chiếu, Loox, cho công tắc đèn LED
3 of 4
Hộp đèn lắp đặt tương tự đèn chiếu, Loox, cho công tắc đèn LED
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Phiên bản: Cho công tắc Ø 13 mm, màu đen

833.89.048

Mã sản phẩm 833.89.048
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Phù hợp cho dãy lỗ khoan 32 mm

Chất liệu

Nhựa

Lắp đặt

Bắt vít
Tài liệu hướng dẫn
  15/12/2018

  Hộp đèn lắp đặt tương tự đèn chiếu, Loox, cho công tắc đèn LED

  Phiên bản: Cho công tắc Ø 13 mm, màu đen

  • Cho công tắc Ø 13 mm

  • cho công tắc Ø 13 mm

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.