Hộp đèn lắp chìm

Hộp đèn lắp chìm
1 of 8
Hộp đèn lắp chìm
2 of 8
Hộp đèn lắp chìm
3 of 8
Hộp đèn lắp chìm
4 of 8
Hộp đèn lắp chìm
5 of 8
Hộp đèn lắp chìm
6 of 8
Hộp đèn lắp chìm
7 of 8
Hộp đèn lắp chìm
8 of 8
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhựa
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Vui lòng đặt hàng riêng mô-đun đèn và dây dẫn.

Tài liệu hướng dẫn
  17/01/2019

  NẮP CHE LẮP ÂM , VUÔNG

  square,

  • Hộp đèn lắp chìm

  • Bắt buộc: (1) mô-đun đèn, (2) hộp đèn, (3) dây dẫn

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.