Giá treo quần, xoay, cho 7 chiếc quần, chiều rộng 430 mm

kích thước (R x S x C): 430 x 430 x 75 mm

805.46.201

Giá treo quần, xoay, cho 7 chiếc quần, chiều rộng 430 mm
1 of 3
Giá treo quần, xoay, cho 7 chiếc quần, chiều rộng 430 mm
2 of 3
Giá treo quần, xoay, cho 7 chiếc quần, chiều rộng 430 mm
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

kích thước (R x S x C): 430 x 430 x 75 mm

805.46.201

Mã sản phẩm 805.46.201
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Thép

Bề mặt

Mạ chrome bóng
17/12/2018

Giá treo quần, xoay, cho 7 chiếc quần, chiều rộng 430 mm

kích thước (R x S x C): 430 x 430 x 75 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.