Giá treo quần, gỗ, cho 7 chiếc quần, cho phụ kiện khay rổ kéo Trend

807.49.310

Giá treo quần, gỗ, cho 7 chiếc quần, cho phụ kiện khay rổ kéo Trend
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

807.49.310

Mã sản phẩm 807.49.310
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Gỗ dẻ gai

Bề mặt

Sơn bóng

Lắp đặt

Treo lên khung rổ kéo
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
21/01/2019

Giá treo quần, gỗ, cho 7 chiếc quần, cho phụ kiện khay rổ kéo Trend

For hanging onto pull-out frame

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.