Giá treo quần, Cho 5 chiếc quần, mở 3/4

807.47.020

Giá treo quần, Cho 5 chiếc quần, mở 3/4
1 of 3
Giá treo quần, Cho 5 chiếc quần, mở 3/4
2 of 3
Giá treo quần, Cho 5 chiếc quần, mở 3/4
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

807.47.020

Mã sản phẩm 807.47.020
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Type of pull out

Mở 3/4

Extension length

350 mm
Sản phẩm phụ và linh kiện
16/12/2018

Giá treo quần, Cho 5 chiếc quần, mở 3/4

Trend pull-out storage system

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.