Giá treo cà vạt và thắt lưng, mở 3/4, bắt vít vào mặt bên tủ

807.46.030

Giá treo cà vạt và thắt lưng, mở 3/4, bắt vít vào mặt bên tủ
1 of 3
Giá treo cà vạt và thắt lưng, mở 3/4, bắt vít vào mặt bên tủ
2 of 3
Giá treo cà vạt và thắt lưng, mở 3/4, bắt vít vào mặt bên tủ
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

807.46.030

Mã sản phẩm 807.46.030
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Type of pull out

Mở 3/4

Extension length

350 mm
Sản phẩm phụ và linh kiện
18/12/2018

Giá treo cà vạt và thắt lưng, mở 3/4, bắt vít vào mặt bên tủ

Trend pull-out storage system

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.