Giá giữ giấy cuộn nhà bếp, Hệ thống phụ kiện treo tường bằng thép

Giá giữ giấy cuộn nhà bếp, Hệ thống phụ kiện treo tường bằng thép
1 of 4
Giá giữ giấy cuộn nhà bếp, Hệ thống phụ kiện treo tường bằng thép
2 of 4
Giá giữ giấy cuộn nhà bếp, Hệ thống phụ kiện treo tường bằng thép
3 of 4
Giá giữ giấy cuộn nhà bếp, Hệ thống phụ kiện treo tường bằng thép
4 of 4
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho giấy cuộn nhà bếp, màng nhôm và cuộn nylon

Phân loại

có kèm cạnh xé
Linh kiện của hệ thống phụ kiện treo bếp có thể lắp riêng lẻ

Chất liệu

Thép
Nhiều thông tin hơn
Sản phẩm phụ và linh kiện
18/02/2019

Giá giữ giấy cuộn nhà bếp, Hệ thống phụ kiện treo tường bằng thép

3 tiers, with tear off edge for aluminium foil and cling film,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.