Dây nguồn theo tiêu chuẩn của từng quốc gia, Cho bộ chuyển nguồn Loox 12 V, 24 V, 350 mA, 700 mA

Dây nguồn theo tiêu chuẩn của từng quốc gia, Cho bộ chuyển nguồn Loox 12 V, 24 V, 350 mA, 700 mA
1 of 4
Dây nguồn theo tiêu chuẩn của từng quốc gia, Cho bộ chuyển nguồn Loox 12 V, 24 V, 350 mA, 700 mA
2 of 4
Dây nguồn theo tiêu chuẩn của từng quốc gia, Cho bộ chuyển nguồn Loox 12 V, 24 V, 350 mA, 700 mA
3 of 4
Dây nguồn theo tiêu chuẩn của từng quốc gia, Cho bộ chuyển nguồn Loox 12 V, 24 V, 350 mA, 700 mA
4 of 4
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

833.89.000 DÂY CẮM TIÊU CHUẨN ANH

Loại giắc cắm: UK, 2 m

833.89.003 CÁP ĐIỆN KIỂU BẮC MỸ

Loại giắc cắm: US, 2 m

Chi tiết sản phẩm
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
  • Có tài liệu hướng dẫn.
    Hãy chọn một sản phẩm.
  • Có tài liệu kỹ thuật.
    Hãy chọn một sản phẩm.
  • Có link dẫn đến catalogue.
    Hãy chọn một sản phẩm.
24/01/2019

Dây nguồn theo tiêu chuẩn của từng quốc gia, Cho bộ chuyển nguồn Loox 12 V, 24 V, 350 mA, 700 mA

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.