Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?

Dẫn động, Servo-Drive, gắn vào cơ chế nâng

cho Aventos HF, Aventos HL, Aventos HS

Dẫn động, Servo-Drive, gắn vào cơ chế nâng
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Bitte melden Sie sich an, um Produkte auf Ihrem Merkzettel zu speichern.

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn

Dẫn động Servo-Drive

Model

21FA000

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Aventos HF, Aventos HL, Aventos HS

Bao gồm

1 Dẫn động

1 Cáp phân phối, chiều dài 1,500 mm

1 Khớp nối

2 Nắp che đầu dây

25/02/2018

Dẫn động, Servo-Drive, gắn vào cơ chế nâng

automatic opening mechanism for flap fittings, individual part (2), cho Aventos HF, Aventos HL, Aventos HS

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.