Corner connector, rigid, For 10 mm Loox LED strip light 12 V

rigid, for left or right hand use, Length: 26.5 mm, Width: 26.5 mm

Mã sản phẩm 833.73.733

  rigid, for left or right hand use, Length: 26.5 mm, Width: 26.5 mm

  Mã sản phẩm 833.73.733

  Mã sản phẩm 833.73.733
  Hỗ trợ

  Hỗ trợ

  Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
  Số lượng hàng có hạn.
  Hết hàng.

  Lưu ý:
  Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

  Cái Tối thiểu 1
  See Required Products
  Chi tiết sản phẩm

  Current carrying capacity

  3.5 A

  Chiều dài

  26.5 mm

  Chiều rộng

  26.5 mm
  26/01/2020

  Corner connector, rigid, For 10 mm Loox LED strip light 12 V

  rigid, for left or right hand use Length: 26.5 mm, Width: 26.5 mm

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự