Confirmat, đầu bằng, cho lỗ khoan Ø 5 mm

Confirmat, đầu bằng, cho lỗ khoan Ø 5 mm
1 of 4
Confirmat, đầu bằng, cho lỗ khoan Ø 5 mm
2 of 4
Confirmat, đầu bằng, cho lỗ khoan Ø 5 mm
3 of 4
Confirmat, đầu bằng, cho lỗ khoan Ø 5 mm
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

264.43.091 VÍT CONFIRMAT SW4 7X38MM=KL

Chiều dài L: 38 mm, ren Ø: 7 mm

264.43.190 VÍT CONFIRMAT SW4 7X50MM=KL

Chiều dài L: 50 mm, ren Ø: 7 mm

264.43.600 VÍT CONFIRMAT SW4 7X50MM=KL

Mạ kẽm, chiều dài L: 50 mm, thân ốc Ø: 7 mm, ren Ø: 7 mm

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Thép
Nhiều thông tin hơn
16/12/2018

Confirmat, đầu bằng, cho lỗ khoan Ø 5 mm

Steel,

  • xem các chú thích

    (1) lỗ mù với Ø lỗ yêu cầu

    (2) qua lỗ với Ø bu-lông ren yêu cầu

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.