Chốt nối

Bóng, chiều dài ren L: 7.5 mm

263.20.131

Chốt nối
1 of 2
Chốt nối
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Bóng, chiều dài ren L: 7.5 mm

263.20.131

Mã sản phẩm 263.20.131
PCMin 100
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Sử dụng

vít pake PZ2

Đặc tính sản phẩm

Đầu vít hoàn hảo giúp tạo rãnh cố định cho vít PZ2 tại đầu bulông
Tài liệu hướng dẫn
12/12/2018

Chốt nối

PZ2 Cross Slot Bóng, chiều dài ren L: 7.5 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.