Chốt đôi, Hệ thống Minifix, có vòng chặn, lỗ bu lông 8 mm

Độ dày mặt bên W: 16 mm, kích thước khoan B: 24 mm, mạ kẽm

262.27.805

Chốt đôi, Hệ thống Minifix, có vòng chặn, lỗ bu lông 8 mm
1 of 3
Chốt đôi, Hệ thống Minifix, có vòng chặn, lỗ bu lông 8 mm
2 of 3
Chốt đôi, Hệ thống Minifix, có vòng chặn, lỗ bu lông 8 mm
3 of 3

Độ dày mặt bên W: 16 mm, kích thước khoan B: 24 mm, mạ kẽm

262.27.805

Mã sản phẩm 262.27.805
PCMin 100
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Phù hợp cho lắp đặt hai bên

Lỗ ốc

8 mm
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
20/02/2019

Chốt đôi, Hệ thống Minifix, có vòng chặn, lỗ bu lông 8 mm

8 mm bolt hole, Độ dày mặt bên W: 16 mm, kích thước khoan B: 24 mm, mạ kẽm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.